CSR Management

Board of Directors, Corporate Auditors and Executive Officers

For details on our latest corporate profile, please see TAISEI's official website.
http://www.taisei.co.jp/english/profile/corp_data.html

Board of Directors and Corporate Auditors(as of July 1, 2013)

Chairman of the Board
(Representative Director)
Takashi Yamauchi
Members of the Board Hirofumi Ichihara (Representative Director)
Hiroyuki Kimura (Representative Director)
Misao Akune (Representative Director)
Kazuhiko Dai
Yoshiyuki Murata
Shigeyuki Sakurai
Masahiro Sakai
Tohru Tsuji
Fumio Sudo
Senior Audit &Supervisory Board Member Atsushi Okamoto
Nobuyuki Motegi
Audit &Supervisory Board Member Masakuni Sekimoto
Terunobu Maeda
Shigeru Morichi
Kiwamu Miyakoshi

Executive Officers

President and Chief Executive Officer Takashi Yamauchi
Executive Vice Presidents Hirofumi Ichihara
Hiroyuki Kimura
Misao Akune
Hiroshi Tada
Satoru Ogata
Toshio Tominaga
Senior Managing Executive Officers Kazuhiko Dai
Masatake Taniuchi
Hidemi Omi
Hidetoshi Yasukawa
Yasushi Suzuki
Norimitsu Yoshihama
Managing Executive Officers Fumihiro Yamada
Shigeki Watanabe
Junji Katsura
Junichi Ikeguchi
Masatsugu Yamada
Hisao Tamura
Toshio Matsuda
Osamu Tsujita
Sumio Yabuki
Tsuyoshi Hirono
Kazuhiko Hombu
Michio Kuboniwa
Shigeru Konnai
Shigeyoshi Tanaka
Yoshiyuki Murata
Shigeyuki Sakurai
Masahiro Sakai
Motofumi Fujiwara
Yoshinobu Shigeji
Executive Officers Hirofumi Kamata
Satoru Tsutae
Yukio Matsuno
Masahiro Oshima
Masafumi Anami
Yoshitaka Inoue
Yasushi Yoshinari
Katsuyuki Kanai
Yusuke Fukuda
Takashi Ohkawa
Tamotsu Umehara
Tetsuya Shibayama
Takeo Horinouchi
Shoji Kondo
Norihiko Yaguchi
Takao Kanai
Hiroshi Shirakawa
Haruhiko Kouno
Yoshinori Nishida
Hiroshi Suzuki
Kaoru Maruyama
Tsuyoshi Nakanishi
Atsuo Ogawa
Takeshi Kagata
Masaharu Okada
Jirou Taniyama
Takao Doi
Yoshiro Aikawa
Keiji Hirano
Page Top